Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การ... (18 เม.ย. 2560)  
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ปร... (18 เม.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพน... (29 มี.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แ... (28 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถภาพร... (28 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรเป็นพนั... (27 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (09 มี.ค. 2560)
ข้อบัญญัติองค์บริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 (08 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (20 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2560 (06 ม.ค. 2560)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จังหวัดเชียงราย ปี 2559 (09 ก.ย. 2559)
ขอความร่วมมือร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Re... (16 ส.ค. 2559)
ขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (02 พ.ค. 2559)
การให้บริการจัดเก็บเงินสมทบและรับสมัครผู้ประกันตน ตาม มาตรา 40 ประจำเดือนพฤษภาคม... (28 เม.ย. 2559)
ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (22 เม.ย. 2559)
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไข... (31 มี.ค. 2559)
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไข... (15 มี.ค. 2559)
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโป่งแพร่ (15 ก.พ. 2559)
รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ (01 ก.พ. 2559)
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต... (08 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเ... (09 มิ.ย. 2560)  

เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย... (09 มิ.ย. 2560)  

ร่วมให้บริการประชาชน ตามโ... (23 มี.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำก... (23 มี.ค. 2560)

กิจกรรมการอบรมการปลูกพืชผ... (13 ก.ย. 2559)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและกา... (18 ส.ค. 2559)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติมหาร... (18 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (18 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (11 ส.ค. 2559)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (10 ส.ค. 2559)

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวัน... (10 ส.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (08 ส.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (04 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (03 ส.ค. 2559)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (01 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (27 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (21 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (17 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (16 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (15 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ และโครงการเทลาน คสล. จำนวน ... (15 ก.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการเทลาน คสล. ป่าสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำภอ... (15 ก.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการเทลาน คสล. ป่าสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย ตำบลโป่งแพร่ อำภอ... (15 ก.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ... (15 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ... (15 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ... (15 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างที่ทำการ อบต.โป่งแพร่ ห... (15 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.ประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำแบบมีฝาปิ... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.7 เชื่อม ซ.10 ม.3 บ้านโ... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4 เข้าบ่อขยะ ม.5 บ้านห้... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.25 ม.6 บ้านห้วยส้านพลับ... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3 ม.9 บ้านห้วยส้านอาข่า... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศ อบต.โป่งแพร่ เ... (22 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา ตามประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง... (22 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ตามประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก... (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (ถนน คสล. ม.3, ม.5, ม.6, ม.9, ถนน คสล.... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยประปา ม.2 บ้านป่าซางใต้ ต.โป่งแพร่ อ... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอยประปาหมู่บ้า... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.7 เชื่อม ซ.10 ม.3 บ้านโป่งแพร่ ต.โป่งแพร... (02 มิ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th