นายมานิตย์ มูลเค้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่


 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านแม่ลาว
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล

|
|
|
|
|
|
|
 
 

     
 
05 มีนาคม 2558
การส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านโดยการทำดอกไม้ประดิษฐ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โป่งแพร่ กศน.อำเภอแม่ลาว ดำเนิการจัดอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ในกับกลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลโป่งแพร่ ..
05 มีนาคม 2558
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลโป่งแพร่ โป่งแพร่เกมส์ ประจำปี 2558
วันที่ ู18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาตำบลโป่งแพร่ หมู่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในตำบลโป่งแพร่ ..
05 มีนาคม 2558
การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา-ดอยช้าง
เจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ อำเภอแม่ลาว ฝ่ายปกครอง อบต.โป่งแพร่ และ อบต.ห้วยชมภู อ.เมือง ร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ และฝังกลบขยะโดยใช้เครื่องจักรกล ..
05 มีนาคม 2558
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม อบต.โป่งแพร่ ..
05 มีนาคม 2558
ประชุมพิจารณาโครงการเสนอของบจาก สปสช. อบต.โป่งแพร่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม อบต.โป่งแพร่ ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการ สปสช. ปี 2558 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานตา ..
05 มีนาคม 2558
โครงการประชาคมตำบลโป่งแพร่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โป่งแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดการประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลโป่งแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาล ..
05 มีนาคม 2558
งานฟื้นขวัญอำเภอแม่ลาว และงานมหกรรมอาหาร และของดีอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ร่วมออกร้านและจัดนิทรรศการ ในงานอำเภอ และส่งนักร้องเข้าประกวด ซึ่งประเภทผู้บริหาร ชาย นายยอดชาย ถูหลงเฟีย เลขานุการนายก อบต.โป่งแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน อำเภอ ..
05 มีนาคม 2558
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแพร่
วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ..
05 มีนาคม 2558
การประชุมสภาชา-กาแฟ และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
05 มีนาคม 2558
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
05 มีนาคม 2558
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
05 มีนาคม 2558
กิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสนามกีฬาตำบล
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร อบต.โป่งแพร่ ร่วมกับ พนักงาน อบต.โป่งแพร่ ประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดสนามกีฬาตำบลโป่งแพร่ หมู่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ..
05 มีนาคม 2558
การศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอย อบต.โป่งแพร่
เดือน พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโป่งแพร่ เพื่อรวบรวมเป็นสถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตาม Roadma ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2557
วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณียี่เป็ง มีการประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดกระทงเล็ก ประกวดโคมแขวน และรำวงย้อนยุค การประกวดนางนพมาศ ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ร่วมกับ ประชาชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง บวร เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในตำบลโป่งแพร่ โดยได้ดำเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กั ..
11 พฤศจิกายน 2557
การประชุม อสม.โซนใต้ ประจำปี 2557
วันที่ 11 กันยายน 2557 อสม. หมู่ 5-9 ตำบลโป่งแพร่ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2558 ณ รพสต.บ้านห้วยส้านพลับพลา ..
11 พฤศจิกายน 2557
การประเมิน โครงการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งแพร่ ประจำปี 2556
วันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการ สปสช. อำเภอแม่ลาว เข้าประเมินโครงการ สปสช. ปี 2556 ผลการตรวจประเมิน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ได้ระดับ B ..
11 พฤศจิกายน 2557
ปลูกต้นไม้พื้นที่ป่าสาธารณะ
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 อบต.โป่งแพร่ร่วมกับ ป่าไม้ และประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณป่าสาธารณะ ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโป่งแพร่
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อบต.โป่งแพร่ ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2557
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในตำบลโป่งแพร่ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณที่ทำการ อบต.โป่งแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและลดภาวะโลกร้อน ..
11 พฤศจิกายน 2557
การประชุมค่าเช่านา
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะแก่สตรีในตำบลโป่งแพร่
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ อบต.โป่งแพร่ ..
11 พฤศจิกายน 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
11 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกับ อบต.โป่งแพร่ ทำโครงการฯ เพื่ออบรมส่งเสริมอาชีพ และบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวให้กับประชาชนในตำบลโป่งแพร่ เดือน มิถุนายน -3 กรกฎาคม ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
วันที่ 30 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 อสม.และประชาชนในตำบลโป่งแพร่ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 9 หมู่บ้าน และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ..
11 พฤศจิกายน 2557
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2557
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลสังกัด อบต.โป่งแพร และประชาชนตำบลโป่งแพร่ ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ..
04 กรกฎาคม 2557
โครงการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลโป่งแพร่
โครงการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลโป่งแพร่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-18.00น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชน ..
27 มิถุนายน 2557
ความคืบหน้าในการซ่อมแซม- สร้าง บ้าน 3 หลัง ม.5 และ ม.6 ตำบลโป่งแพร่
ตามที่เครือข่ายจัดการภัยพิภัยภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย และ สมาคมนิสิตเก่า ม.จุฬา ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสร้าง-ซ่อมแซมบ้าน ผู้ประสบภัย จำนวน 3 หลัง ซึ่งเป็นผู้ที่ตำบลโป่งแพร่คัดเลือกมา โดยเป็นผู้ที่ยา ..
27 มิถุนายน 2557
เวทีเสวนาระดับตำบลในการปรองดองสมานฉันท์
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดเวทีเสวนาระดับตำบล เพื่อเสวนา กรอบ 8 ปัญหาหลัก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยมีผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน อสม. และประชาช ..
27 มิถุนายน 2557
โป่งแพร่โมเดล
ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. กองทุนเพื่อไทยทีบีเอส เครือข่ายการจัดการภัยพ ..
27 มิถุนายน 2557
อบต.โป่งแพร่ ร่วมกับ พอช. ร่วมสร้างทีมทำงาน และหากลไก และประชาคมในการซ่อมแซม สร้างบ้านผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 อบต.โป่งแพร่ ร่วมกับ พอช. ทำการสำรวจบ้านผู้เสียหายที่ชุมชนคัดเลือกจำนวน 24 หลัง และร่วมกันประชาคม และหาแนวทางในการดำเนินการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างยั่งยืน และสร้างคณะทำงา ..
27 มิถุนายน 2557
โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโป่งแพร่ ปี 2557
กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลโป่งแพร่ โดยสำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริาหรส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
27 มิถุนายน 2557
การประชุมร่วมกับ พอช. เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
..
27 มิถุนายน 2557
การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตำบลโป่งแพร่
..
19 มิถุนายน 2557
เกณฑ์การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้เสียหาย
..
19 มิถุนายน 2557
กระบวนการทำงานในการช่วยเหลือ
..
19 มิถุนายน 2557
ลงพื้นที่ 12-14 มิ.ย. 57
..
19 มิถุนายน 2557
ความเสียหายแยกตามสี
..
19 มิถุนายน 2557
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตำบลโป่งแพร่
..
19 มิถุนายน 2557
ความเสียหายภัยพิบัติแผ่นดินไหวในตำบลโป่งแพร่
..
19 มิถุนายน 2557
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย และ สมาคมนิสิตเก่า ม.จุฬา มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้เดือดร้อนและมีฐานะยากจน จำนวน 3 หลั
..
19 มิถุนายน 2557
สภาพบ้านเรือนประชาชนตำบลโป่งแพร่ ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
..
19 มิถุนายน 2557
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย มอบวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 213,030 บาท
โดยมอบให้ประชาชนหมู่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า ..
19 มิถุนายน 2557
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว
..
19 มิถุนายน 2557
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภาคเหนือ มอบปูนและกระเบื้อง ซ่อมแซมสถานที่สาธารณประโยชน์
..
19 มิถุนายน 2557
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ ราษฎรในตำบลโป่งแพร่และตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหว
..
19 มิถุนายน 2557
อบจ.เชียงราย มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
..
19 มิถุนายน 2557
การดำเนินช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
..
19 มิถุนายน 2557
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย บริการประกันตน ตาม มาตรา 40
..
19 มิถุนายน 2557
วิถีเกษตร อบต.โป่งแพร่ ทุกวันพุธ
..
19 มิถุนายน 2557
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โป่งแพร่ ..
19 มิถุนายน 2557
โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโป่งแพร่ ปี 2557
วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
19 มิถุนายน 2557
โครงการอบรมการทำบายศรีและดอกไม้โปรยทาน
วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โป่งแพร่ ..
19 มิถุนายน 2557
โครงการ อบต.โป่งแพร่สัญจร พบปะประชาชน ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 10 - 20 มีนาคม 2557 ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลโป่งแพร่ ..
19 มิถุนายน 2557
โครงการเวทีประชาคมขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1-9 ..
19 มิถุนายน 2557
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2557
..
19 มิถุนายน 2557
กีฬาสี อบต.สัมพันธ์ ปี 2557
..
19 มิถุนายน 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
..
28 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันที่ 11 มกราคม 2557 อบต.โป่งแพร่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวในตำบลโป่งแพร่ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การตำบลโป่งแพร่ ..
28 มกราคม 2557
ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมอาหารและของดีอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลโป่งแพร่ ผลการประกวดนิทรรศการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ได้รับรางวั ..
28 มกราคม 2557
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว
วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 9.00น. ณ ศูนย์ อปพร.ตำบลโป่งแพร่ ..
28 มกราคม 2557
พิธีเปิดศูนย์ อปพร.อบต.โป่งแพร่
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 8.00น. ผู้บริหาร/พนักงาน/ประชาชน และ สมาชิก อปพร.ตำบลโป่งแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ..
28 มกราคม 2557
คณะผู้บริหารและพนักงานร่วม งานวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ..
28 มกราคม 2557
กกต.จังหวัดเชียงราย รับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
กกต.จ.เชียงราย ออกรับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก.อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ชั้น 2 ..
28 มกราคม 2557
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่แถลงนโยบาย
นายมานิตย์ มูลเค้า นายกองค์การบริาหารส่วนตำบลโป่งแพร่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ..
28 มกราคม 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งแรก
นายอำเภอแม่ลาว นายกมล สถิรัตน์ เปิดการประชุมสภาฯ ครั้งแรก และสภาองค์การบริหารส่วนตำธานสภาฯ นางจันทร์ดวง วันประจิตร ส.อบต. หมู่ 3 เป็น รองประธานสภาฯ และนายสุธี มูลสถาน เป็น เลขานุการสภาฯ ..
28 มกราคม 2557
การเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-15.00น. ..
28 มกราคม 2557
พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาบทบาทสตรีตำบลโป่งแพร่
นายกมล สถิรัตน์ นายอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติเปิดป้ายศูนย์พัฒนาบทบาทสตรีตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ..
28 มกราคม 2557
โครงการ อบต.โป่งแพร่สัญจร พบปะประชาชน ประจำปี 2557
อบต.โป่งแพร่ ร่วมบูรณาการ กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในอำเภอแม่ลาว ออกบริการ แก่ประชาชนในตำบลโป่งแพร่ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ..
28 มกราคม 2557
สนง.ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ออกรับชำระเบี้ยประกันตาม ม.40
วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 9.00-12.00น. ..
28 มกราคม 2557
อบต.โป่งแพร่ มอบเบื้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส เดือน กันยายน 2556
มอบเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้าน 9 หมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
28 มกราคม 2557
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
ร่วมวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว วันที่ 12 สิงหกคม 2556 ..
28 มกราคม 2557
โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่เคียงคู่คุณธรรม ปลอดยาเสพติดตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำูบลโป่งแพร่ได้จัดโครงการประกวดหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลโป่งแพร่ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ..
28 มกราคม 2557
โครงการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวลดโลกร้อน ประจำปี 2556
ผู้บริหารและพนักงาน และประชาชนตำบลโป่งแพร่ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ อบต.โป่งแพร่ และพื้นที่สาธารณะในตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ..
28 มกราคม 2557
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี งบประมาณ 2556
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลโป่งแพร่ ร่วมกันหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดที่อยู่ในเขตตำบลโป่งแพร่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ..
01 กรกฎาคม 2556
โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดโครงการฯ ขึ้นในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 105 คน จาก 20 ครอบครัว ในตำบลโป่งแพร่ ..
25 มิถุนายน 2556
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2556
อบต.โป่งแพร่ ร่วมกับ อสม.ตำบลโป่งแพร่ และ รพ.สต.โป่งแพร่,รพ.สต.บ้านห้วยส้านพลับพลา รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในตำบลโป่งแพร่ เพื่อลดการระบาดของโรคและรณรงค์ให้ประชา ..
25 มิถุนายน 2556
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในเขตตำบลโป่งแพร่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ลาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.โป่งแพร่ ..
25 มิถุนายน 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตำบลโป่งแพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ได้ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว ให้กับประชาชน 9 หมู่บ้าน เพื่อปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลโป่งแพร่ เพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และรักษาสมดุลทางระบบนิ ..
27 พฤษภาคม 2556
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ที่ถูกต้อง เพื่อล ..
27 พฤษภาคม 2556
โป่งแพร่เอ็นดูโร่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556
ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ ชมรมเอ็นดูโร่เชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดการแข่งขันโป่งแพร่เอ็นดูโร่ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีการแข่งขัน ทั้งหมด 7 รุ่น มีนักแข่งเข้าร่วมจำนวนมาก การแข่งขั ..
30 เมษายน 2556
ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 ของ อบต.โป่งแพร่
คณะทำงาน core team ได้ดำเนินการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00-12.00น. ..
24 เมษายน 2556
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย 12 เมษายน 2556
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลโป่งแพร่ ปี 2556 ..
24 เมษายน 2556
พิธีปล่อยแถว "โครงการสายตรวจอาสา ประชาราษฎร์ปลอดภัย"
..
24 เมษายน 2556
วัน อปพร. อบต.โป่งแพร่
วันที่ 22 มีนาคม 2556 ..
24 เมษายน 2556
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโป่งแพร่ ปี 2556
ร่วมกับประชาชน 9 หมู่บ้าน โรงเรียน 2 โรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า ..
24 เมษายน 2556
โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโป่งแพร่ ปี 2556
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านใน 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2556 ..
24 เมษายน 2556
โครงการเวทีประชาคมขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้าน วันที่ 11-21 มีนาคม 2556 และประชาคมในระดับตำบล วันที่ 4 เมษายน 2556 ..
24 เมษายน 2556
โครงการ รสทป. ตำบลโป่งแพร่ วันที่ 27-28 ก.พ. 2556
กิจกรรม อบรมทบทวน อาสาสมัครราษฎรพิทักษ์ป่า จำนวน 150 คน เพื่อดูแลป่าชุมชน ในตำบลโป่งแพร่ ..
24 เมษายน 2556
กีฬาสี อบต.สัมพันธ์ ปี 2556
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับประชาชนในตำบลโป่งแพร่ จำนวน 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2556 ณ สนามกีฬาตำบลโป่งแพร่ ..
24 เมษายน 2556
งานมหกรรมของดี ก้าวสู่ 20 ปี อำเภอแม่ลาว
องค์การบริหารส่วนร่วมจัดซุ้มและนิทรรศการ ในงานฯ และนำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ..
24 เมษายน 2556
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ..
24 เมษายน 2556
ประชุมสภาชา-กาแฟและหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอแม่ลาว
อำเภอแม่ลาวได้จัดการประชุมสภาชา-กาแฟฯ ในวันที่ 4 ม.ค. 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ..
24 เมษายน 2556
การพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลโป่งแพร่ วันที่ 29 ธ.ค. 2555
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงราย เพื่อจัดการอบรมด้านอาชีพ อาทิเช่น การทำน้ำพริกตาแดง แคบหมู น้ำเงี้ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้าน อบต.โป่งแพร่ เป็นอย่างมาก ..
24 เมษายน 2556
การแข่งขันกีฬา อปท.ในเขตอำเภอแม่ลาว
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ ปี 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 ..
24 เมษายน 2556
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ให้บริการตรวจรักษาโรค
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ให้บริการตรวจรักษาโรค ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ วัดโป่งแพร่ หมู่ที่ 3 ต.โป่งแพร่ ..
24 เมษายน 2556
งานลอยกระทง สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านโรงเรียนและโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ ในตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ..
 


สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-778249 โทรสาร 053-778249 Email : info@pongphrae.go.th
Website : http://www.pongphrae.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 pongphrae.go.th All rights reserved. Powered by TN MEDIA