Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของกลุ่มผู้พิการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตาม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

28 มิถุนายน 2566
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 515

../uploads/1591079931.pdf

          ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดำเนินการ ดังนี้

          1.ผู้พิการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แนะนำให้ติดต่อธนาคารที่มีบัญชีเพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หากไม่สามารถไปติดต่อได้ด้วยตนเองให้มอบอำนาจเพื่อดำเนินการแทน

          2.ผู้พิการที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร แนะนำให้ติดต่อธนาคารใกล้บ้าน เพื่อเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

          3.ผู้พิการที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และไม่สามารถเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ แนะนำ ให้โอนเงินฯ เข้าบัญชีผู้ดูแล (ที่มีชื่ออยู่ในบัตรประจำตัวผู้พิการ) โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1591079931.pdf
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย