Top

กระดานถามตอบ

วันที่ : 31 มกราคม 2567     โดย : นุนี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เปิดรับสมัครเด็กเล็กเมื่อไรคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เปิดรับสมัครเด็กเล็กเมื่อไรคะ


วันที่ : 31 มกราคม 2567     โดย : ครูเจี๊ยบตอบคำถาม
คำตอบ : 
รูปภาพ : 

Verify Code : 
10 x 7 =
โดย: 
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย