Top

กระดานถามตอบ

วันที่ : 31 มกราคม 2567     โดย : ภาวินี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ รับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไร แล้วมีกี่ห้องคะ


วันที่ : 31 มกราคม 2567     โดย : ครูหล้า
รับเด็กที่อายุครบ ๒ - ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม และมีห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง คือ ชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) และชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)ตอบคำถาม
คำตอบ : 
รูปภาพ : 

Verify Code : 
2 x 9 =
โดย: 
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย