Top

กระดานถามตอบ

วันที่ : 543     โดย :


วันที่ : 03 พฤษภาคม 2565     โดย : ครูหล้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ในภาคเรียน 1/2565 นี้ มีการเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1-25 มีนาคม 2565 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ และเด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ค่ะตอบคำถาม
คำตอบ : 
รูปภาพ : 

Verify Code : 
10 x 3 =
โดย: 
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย