Top

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

* เรื่องร้องเรียนนี้ จะถูกปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยในที่สาธารณะ
  ผู้ร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล*
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
อาชีพ *
  เรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน *
เรื่องร้องเรียน *
รายละเอียด *
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย