Top

รายงานการประชุมสภา

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 2211
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 2214
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2205
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2202
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 2214
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2201
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2212
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 2211
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2195
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2199
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย