Top

รายงานการประชุมสภา

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 77
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 83
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 61
4 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 87
5 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 75
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 89
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 78
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 2935
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 2945
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2929
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2928
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 2934
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2926
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2930
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 2930
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2931
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 2931
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย