Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 14 มิถุนายน 2567 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) และการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567  มีไฟล์แนบ 10
2 14 มิถุนายน 2567 อบต.โป่งแพร่ ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ณ บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 9
3 14 มิถุนายน 2567 อบต.โป่งแพร่ ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ณ บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 9
4 14 มิถุนายน 2567 อบต.โป่งแพร่ ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ณ บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 10
5 14 มิถุนายน 2567 อบต.โป่งแพร่ ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ณ บ้านโป่งแพร่ หมู่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 3
6 14 มิถุนายน 2567 อบต.โป่งแพร่ ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ณ บ้านป่าซางใต้ หมู่ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 5
7 14 มิถุนายน 2567 อบต.โป่งแพร่ ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ณ บ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 7
8 12 มิถุนายน 2567 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 12
9 07 มิถุนายน 2567 การจัดเก็บขยะอันตรายจากหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 12
10 07 มิถุนายน 2567 ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้แสดงความประสงค์ของคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์  มีไฟล์แนบ 14
11 14 พฤษภาคม 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 734
12 13 พฤษภาคม 2567 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและผู้จะเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 728
13 24 เมษายน 2567 ร่วมออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยกลุ่มเปราะบาง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 718
14 23 เมษายน 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 711
15 18 เมษายน 2567 กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบลโป่งแพร่ ณ วัดเวฬุวัน ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 696
16 18 เมษายน 2567 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567  มีไฟล์แนบ 695
17 10 เมษายน 2567 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 698
18 27 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ นำโดยนายมานิตย์ มูลเค้า นายก อบต.โป่งแพร่ นายอัศวิน จินตะเลขา ปลัด.อบต.โป่งแพร่ นางนงนุช จุ่มทา ผอ.กองการศึกษา ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้ให้การต้อนรับนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภา  มีไฟล์แนบ 708
19 22 มีนาคม 2567 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย์ (พอ.สว.) ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 694
20 20 มีนาคม 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 698
21 19 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ศึกษาดูงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 693
22 15 มีนาคม 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 695
23 13 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ร่วมบริจาคขยะตามกิจกรรมแยกขยะ ในโครงการMOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 694
24 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ได้เข้าร่วมงาน MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567  มีไฟล์แนบ 694
25 11 มีนาคม 2567 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 692
26 05 มีนาคม 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 699
27 04 มีนาคม 2567 สำรวจบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม  มีไฟล์แนบ 694
28 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำรวจความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ  มีไฟล์แนบ 693
29 21 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจาน หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก  มีไฟล์แนบ 696
30 20 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู  มีไฟล์แนบ 698
31 20 กุมภาพันธ์ 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 693
32 19 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก  มีไฟล์แนบ 701
33 16 กุมภาพันธ์ 2567 การซักซ้อมแผนอัคคีภัย แผ่นดินไหว และการดับเพลิงเบื้องต้น ให้ครู เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา และเด็กอนุบาล  มีไฟล์แนบ 695
34 16 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 692
35 15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 693
36 14 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ  มีไฟล์แนบ 694
37 13 กุมภาพันธ์ 2567 "76 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"  มีไฟล์แนบ 702
38 13 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 693
39 12 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
40 09 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 694
41 09 กุมภาพันธ์ 2567 การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
42 08 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโป่งแพร่ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ  มีไฟล์แนบ 690
43 08 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำหมูแดดเดียว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 693
44 08 กุมภาพันธ์ 2567 เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศบนแอปฯ “ทางรัฐ”  มีไฟล์แนบ 698
45 06 กุมภาพันธ์ 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 694
46 01 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะบ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอยชมภู  มีไฟล์แนบ 697
47 01 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญประชาชนหมู่บ้านดอยชมภู ร่วมคัดแยกขยะในครัวเรือน  มีไฟล์แนบ 696
48 31 มกราคม 2567 ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  มีไฟล์แนบ 695
49 25 มกราคม 2567 กิจกรรมเข้าร่วมทำบุญปอยหลวงฉลองซุ้มประตูโขง ณ วัดบ้านเหล่าชวนชม หมู่ที่ 6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 699
50 25 มกราคม 2567 "งดให้ งดรับ"  มีไฟล์แนบ 693
51 24 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การรบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ให้การต้อนรับ นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ ศพด.อบต.โป่งแพร่ ตามนโยบาลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเรื่องโครงการอาหารกลาง  มีไฟล์แนบ 695
52 23 มกราคม 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 703
53 15 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567  มีไฟล์แนบ 692
54 09 มกราคม 2567 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567  มีไฟล์แนบ 702
55 08 มกราคม 2567 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 703
56 26 ธันวาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 694
57 25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 693
58 16 ธันวาคม 2566 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลโป่งแพร่ “โป่งแพร่เกมส์” ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 698
59 13 ธันวาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 693
60 07 ธันวาคม 2566 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 699
61 22 พฤศจิกายน 2566 การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 693
62 21 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 692
63 15 พฤศจิกายน 2566 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูกรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 694
64 07 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 697
65 24 ตุลาคม 2566 โครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 704
66 20 ตุลาคม 2566 กิจกรรมงานเปิดบ้าน EF อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 695
67 17 ตุลาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 698
68 16 ตุลาคม 2566 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 696
69 12 ตุลาคม 2566 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 695
70 11 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 694
71 11 ตุลาคม 2566 การรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 นอกสถานที่  มีไฟล์แนบ 695
72 03 ตุลาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 692
73 25 กันยายน 2566 โครงอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 10
74 19 กันยายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 693
75 15 กันยายน 2566 การประชุมสามัญประจำปี ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
76 05 กันยายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 690
77 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  มีไฟล์แนบ 694
78 31 สิงหาคม 2566 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 692
79 29 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 696
80 28 สิงหาคม 2566 การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียนย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (โซนใต้) ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (ท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 693
81 25 สิงหาคม 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 693
82 24 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำหน่อไม้อัดปี๊บ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 695
83 24 สิงหาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 694
84 18 สิงหาคม 2566 การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 691
85 16 สิงหาคม 2566 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 696
86 15 สิงหาคม 2566 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @teen) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศ  มีไฟล์แนบ 697
87 08 สิงหาคม 2566 หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ # wordsoiday # วันดินโลก # soil #วันดินโลก  มีไฟล์แนบ 695
88 07 สิงหาคม 2566 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 696
89 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 699
90 26 กรกฎาคม 2566 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 697
91 18 กรกฎาคม 2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 695
92 18 กรกฎาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 692
93 13 กรกฎาคม 2566 การพ่นเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 695
94 10 กรกฎาคม 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 693
95 07 กรกฎาคม 2566 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์  มีไฟล์แนบ 692
96 04 กรกฎาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 696
97 03 กรกฎาคม 2566 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566  มีไฟล์แนบ 689
98 27 มิถุนายน 2566 มอบบ้านผู้พิการงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566  มีไฟล์แนบ 20
99 27 มิถุนายน 2566 โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 697
100 27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 699
101 23 มิถุนายน 2566 กิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  มีไฟล์แนบ 691
102 21 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF) และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 694
103 05 มิถุนายน 2566 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุดอยจ้องสลับแสง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 695
104 29 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
105 12 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมด้านความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1/2565  มีไฟล์แนบ 695
106 01 พฤษภาคม 2566 ผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 695
107 21 เมษายน 2566 ออกสำรวจตรวจสอบความเสียหายจากเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (วาตภัย)  มีไฟล์แนบ 699
108 11 เมษายน 2566 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 694
109 23 มีนาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการธุรกรรมทางการเงินนอกสถานที่  มีไฟล์แนบ 694
110 23 มีนาคม 2566 กิจกรรมสงเคราะห์เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 132 ปี  มีไฟล์แนบ 692
111 22 มีนาคม 2566 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 691
112 22 มีนาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 691
113 17 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง1/2566  มีไฟล์แนบ 694
114 15 มีนาคม 2566 การออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 696
115 13 มีนาคม 2566 การออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 707
116 10 มีนาคม 2566 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 693
117 07 มีนาคม 2566 การออกปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 693
118 07 มีนาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า อ.แม่ลาว  มีไฟล์แนบ 692
119 02 มีนาคม 2566 กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ขาว บ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ 1 ต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 691
120 28 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด  มีไฟล์แนบ 692
121 24 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  มีไฟล์แนบ 694
122 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 692
123 17 กุมภาพันธ์ 2566 การออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน อำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 710
124 03 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมรับมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 691
125 19 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 693
126 14 ธันวาคม 2565 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 694
127 14 ธันวาคม 2565 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยการฟ้อนรำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 693
128 14 ธันวาคม 2565 โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้ลูกรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 695
129 14 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  มีไฟล์แนบ 693
130 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 694
131 24 ตุลาคม 2565 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 703
132 30 กันยายน 2565 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 697
133 23 กันยายน 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 696
134 23 กันยายน 2565 โครงการป้องกันเด็กติดรถ ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 697
135 23 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 5/2565  มีไฟล์แนบ 689
136 16 กันยายน 2565 การดำเนินการแก่ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
137 13 กันยายน 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  มีไฟล์แนบ 691
138 31 สิงหาคม 2565 การพ่นเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 695
139 30 สิงหาคม 2565 โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีลตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 695
140 26 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 696
141 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าจับจีบ  มีไฟล์แนบ 694
142 27 กรกฎาคม 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 695
143 13 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแปรรูปหมู (หมูแดดเดียว) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 692
144 12 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 691
145 27 มิถุนายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 693
146 27 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า  มีไฟล์แนบ 693
147 22 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
148 20 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 693
149 20 มิถุนายน 2565 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @Teen)  มีไฟล์แนบ 694
150 16 มิถุนายน 2565 การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว (ธกส.แม่ลาว) รอบเดือน มิถุนายน 2565 และบริการทำบัตร ATM  มีไฟล์แนบ 695
151 03 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย" ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 695
152 28 เมษายน 2565 ประชุมประชาคมตำบล  มีไฟล์แนบ 699
153 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 692
154 31 มีนาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 691
155 21 มีนาคม 2565 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 691
156 14 มีนาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู  มีไฟล์แนบ 694
157 24 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 692
158 21 มกราคม 2565 การประชุมเชิงให้ความรู้และการปฏิบัติงาน การมอบหมายนโยบาย การปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงร  มีไฟล์แนบ 695
159 11 มกราคม 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  มีไฟล์แนบ 693
160 11 มกราคม 2565 การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้่างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 692
161 15 ธันวาคม 2564 การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 691
162 16 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 693
163 15 ตุลาคม 2564 เชิญชวน เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.โป่งแพร่ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 693
164 01 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 692
165 13 กันยายน 2564 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข  มีไฟล์แนบ 694
166 16 สิงหาคม 2564 โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 692
167 31 กรกฎาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้การดูและสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านพลับพลา ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร เพื่ออบรมให้ความรู้  มีไฟล์แนบ 692
168 30 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 694
169 23 กรกฎาคม 2564 โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 692
170 09 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันฯ อบต.โป่งแพร่ ออกให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร  มีไฟล์แนบ 692
171 28 มิถุนายน 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจสู่วิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ 692
172 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง แก่อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชน  มีไฟล์แนบ 691
173 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน  มีไฟล์แนบ 692
174 11 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลโป่งแพร่ ด้านโรคติดต่อทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค  มีไฟล์แนบ 693
175 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 693
176 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 692
177 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการป้องกันภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 691
178 09 พฤษภาคม 2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 692
179 30 เมษายน 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.  มีไฟล์แนบ 694
180 27 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 691
181 27 เมษายน 2564 โครงการขับขี่อย่างมั่นใจ ห้วยส้านพลับพลาปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  มีไฟล์แนบ 693
182 20 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 693
183 09 เมษายน 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีไฟล์แนบ 691
184 08 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 691
185 10 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 1/2564  มีไฟล์แนบ 692
186 21 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระติ๊บข้าวเหนียวจากใบตาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 690
187 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564  มีไฟล์แนบ 691
188 03 กุมภาพันธ์ 2564 90 วัน งดเผา  มีไฟล์แนบ 694
189 18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 689
190 11 ธันวาคม 2563 รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น  มีไฟล์แนบ 691
191 27 พฤศจิกายน 2563 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 691
192 24 พฤศจิกายน 2563 โครงการขุดลอกหนองดงป่าลัน หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก  มีไฟล์แนบ 689
193 23 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 690
194 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  มีไฟล์แนบ 691
195 08 กันยายน 2563 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 694
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย