Top

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 30 เมษายน 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567  มีไฟล์แนบ 694
2 29 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567  มีไฟล์แนบ 691
3 29 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567  มีไฟล์แนบ 692
4 29 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567  มีไฟล์แนบ 690
5 31 มกราคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567  มีไฟล์แนบ 692
6 03 มกราคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566  มีไฟล์แนบ 690
7 01 ธันวาคม 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566  มีไฟล์แนบ 693
8 07 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566  มีไฟล์แนบ 690
9 02 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 694
10 01 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566  มีไฟล์แนบ 692
11 03 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  มีไฟล์แนบ 690
12 03 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  มีไฟล์แนบ 693
13 01 มิถุนายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  มีไฟล์แนบ 691
14 01 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  มีไฟล์แนบ 690
15 03 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 692
16 01 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 692
17 01 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 697
18 03 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 692
19 01 ธันวาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 692
20 01 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 692
21 03 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 696
22 01 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 691
23 01 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 692
24 01 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  มีไฟล์แนบ 690
25 01 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 691
26 02 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  มีไฟล์แนบ 692
27 01 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 690
28 01 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 690
29 01 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 691
30 04 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 690
31 03 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 690
32 01 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 693
33 01 กันยายน 2564 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 690
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย