Top

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 07 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566  มีไฟล์แนบ 495
2 02 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 494
3 01 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566  มีไฟล์แนบ 495
4 03 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  มีไฟล์แนบ 494
5 03 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  มีไฟล์แนบ 494
6 01 มิถุนายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  มีไฟล์แนบ 496
7 01 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  มีไฟล์แนบ 496
8 03 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 496
9 01 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 494
10 01 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 494
11 03 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 495
12 01 ธันวาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 494
13 01 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 495
14 03 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 495
15 01 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
16 01 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
17 01 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  มีไฟล์แนบ 494
18 01 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
19 02 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  มีไฟล์แนบ 494
20 01 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
21 01 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 494
22 01 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 495
23 04 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 494
24 03 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 494
25 01 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 494
26 01 กันยายน 2564 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 494
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย