Top

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า
กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า

กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า กระเป๋าชนเผ่าอาข่า

ที่อยู่  บ้านห้วยส้านอาข่า หมู่ที่ 9 ต.โป่งแพร่             

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณณัฐธิดา  เชดู่

โทร :  064-3356708

 

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ไม้กวาดดอกหญ้า

ที่อยู่  บ้านดอยชมภู หมู่ 7 ต.โป่งแพร่                 

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณอุ่นเรือน วงค์ภักดิ์ดี

โทร :  093-2621591

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ข้อง , สุ่ม , หวดนึ่งข้าว , ฝักมีด , ไหนึ่งข้าว , ไซ , เหิง   

         กระด้ง ฯลฯ

ที่อยู่  บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ 6 ต.โป่งแพร่                 

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณประจันทร์  มูลสถาน

โทร :  080-1254281

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านเหมืองลึก หมู่ 8
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านเหมืองลึก หมู่ 8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านเหมืองลึก หมู่ 8

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า พรมเช็ดเท้า , หมอน , ผ้าห่ม , เบาะรองนั่ง

ที่อยู่  บ้านเหมืองลึก หมู่ 8 ต.โป่งแพร่                 

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณสุรารักษ์ แสงอรุณ

โทร :  080-8590932

 

ข้าวแต๋น
ข้าวแต๋น

ข้าวแต๋น

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ที่อยู่  บ้านเหมืองลึก หมู่ 8 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณสม  ปันยวง 

โทร :  086-0086108

 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านป่าซางเหนือ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านป่าซางเหนือ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านป่าซางเหนือ

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า กล้วยฉาบ , กล้วยเบรคแตก

ที่อยู่  บ้านป่าซางเหนือ หมู่ 1 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณจำเนียร รัตนประทุม 

โทร :  080-7907197  ID Line : JNbanana

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ที่อยู่  บ้านดอยน้อย หมู่ 4 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ :นายตัน นางฮ่อน ดีน้อย

โทร :  087-4634117

 

ยาสมุนไพร
ยาสมุนไพร

ยาสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ยาสมุนไพร

ที่อยู่  บ้านดอยน้อย หมู่ 4 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : หมอหล้า  คีรีแก้ว 

โทร :  084-6152253

 

หมวกเด็ก และรองเท้าเด็ก
หมวกเด็ก และรองเท้าเด็ก

หมวกเด็ก และรองเท้าเด็ก

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า หมวกเด็ก และรองเท้าเด็ก

ที่อยู่  บ้านโป่งแพร่ หมู่ 3 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณมาลวน อิ่นคำ

โทร :  088-2691498

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตาแดงแม่บ้าน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตาแดงแม่บ้าน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตาแดงแม่บ้าน

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า น้ำพริกตาแดง

ที่อยู่  บ้านป่าซางเหนือ หมู่ 1 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณพูล  ท้าววินาทร 

โทร :  090-0431159

 

พุทธานมสด
พุทธานมสด

พุทธานมสด

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า พุทธานมสด

ที่อยู่  บ้านป่าซางใต้  หมู่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

 

เตาเศรษฐกิจ
เตาเศรษฐกิจ

เตาเศรษฐกิจ

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า เตาเศรษฐกิจ

ที่อยู่  บ้านป่าซางใต้ หมู่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว

        จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณสนั่น สารทูล

โทร :  084-3888370

 

พวงกุญแจ
พวงกุญแจ

พวงกุญแจ

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า พวงกุญแจองุ่น สตอเบอรี่ ดาว หัวใจ

ที่อยู่  บ้านป่าซางเหนือ หมู่ 1 ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : แม่หลวงรัน

โทร :  084-6137554

 

ลาบพริก ชนเผ่าบีซู
ลาบพริก ชนเผ่าบีซู

ลาบพริก ชนเผ่าบีซู

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ลาบพริก ชนเผ่าบีซู

ที่อยู่  ชนเผ่าบีซู  บ้านดอยชมพู หมู่ที่  7  ต.โป่งแพร่

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณอุ่นเรือน วงค์ภักดิ์ดี

โทร :  093-2621591

 

ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

ที่อยู่  บ้านโป่งแพร่ หมู่ 3  ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณทับทิม คีรีแก้ว

โทร :  0875467181

 

ฝาชีแฟนซี
ฝาชีแฟนซี

ฝาชีแฟนซี

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า ฝาชีแฟนซี

ที่อยู่  บ้านบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ 5

        ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณเพ็ญ ไพยาราช

โทร :  081-9609275

ที่อยู่  บ้านป่าซางใต้ หมู่ที่ 2

        ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณกันจนา  ขันสุธรรม

โทร :  096-6908684

 

กระเป๋ารีไซเคิล
กระเป๋ารีไซเคิล

กระเป๋ารีไซเคิล

วิสาหกิจชุมชน

สินค้า กระเป๋ารีไซเคิล

ที่อยู่  บ้านเหมืองลึก หมู่ 8 ต.โป่งแพร่                 

        อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ติดต่อ : คุณศรีพรรณ  รัตนจางวาง 

โทร :  063-6820015

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย