Top

ข่าวงานพัฒนาจัดเก็บรายได้

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2567

16 พฤศจิกายน 2566
ผู้ประกาศ : กองคลัง
อ่าน : 693

../uploads/1913458241.pdf              องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566  และ  วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1913458241.pdf
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย