Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ร่วมกรอกแบบสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวออนไลน์

15 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 721

../uploads/141760864.png

การสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลโป่ง แพร่ ปี พ.ศ. 2567

     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ขอเชิญประชาชน และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านกรอกแบบสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวปี พ.ศ. 2567 (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล โทร. 053-778249 สำนักปลัด อบต.โป่งแพร่)

คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวออนไลน์

1. สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดที่ https://forms.gle/MZvFwhfbDCQGevJP8 เพื่อเข้าไปยังแบบสำรวจข้อมูล

2.  กรอกข้อมูลตามหัวข้อคำถามและดำเนินการ ส่งข้อมูลดังกล่าว โดยกดปุ่มส่งข้อมูล 

เอกสารแนบ :
      ../uploads/141760864.png
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย