Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ครั้งที่ 9/2567

20 มีนาคม 2567
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 716

../uploads/2024963457.jpg

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่และประชาชนผู้สนใจในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ครั้งที่ 9/2567

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬาบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว

ให้บริการฟรีตลอดทั้งงาน

เอกสารแนบ :
      ../uploads/2024963457.jpg
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย