Top

ข่าวกิจกรรม

สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและผู้จะเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

13 พฤษภาคม 2567
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 730

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ อพม. ออกสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและผู้จะเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย