Top

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567
ผู้ประกาศ : กองคลัง
อ่าน : 68

../uploads/526568721.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ :
      ../uploads/526568721.pdf
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย