Top

ข่าวกิจกรรม

ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้แสดงความประสงค์ของคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์

07 มิถุนายน 2567
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 15

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้แสดงความประสงค์ขอคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย