Top

ข่าวกิจกรรม

การจัดเก็บขยะอันตรายจากหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

07 มิถุนายน 2567
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 14

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และนำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ มีปริมาณขยะอันตรายส่งกำจัดน้ำหนักรวม 105.25 กิโลกรัม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย