Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

สายด่วนติดต่อผู้บริหาร


นายมานิตย์ มูลเค้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
 081-2877663


นายสิงห์คำ ตาแปง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
 081-0250728


นายสมชาติ วงค์กาวิน
รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
 095-0593244นายยอดชาย ถูหลงเพีย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
 086-1959039

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย