Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโป่งแพร่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ลาว มีจำนวน 9 หมู่บ้าน มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาบางส่วน และมีประชากรที่อาศัยอยู่ซึ่งเป็นชาวเขา โดยเรียกว่าบ้านห้วยล้านอาข่า เดิมอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล้านพลับพลา ปัจจุบันได้ขอแยกหมู่บ้านขึ้นใหม่ เป็น หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า


คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

“พระธาตุเป็นสง่า  ธาราสามสาย  มั่นในประเพณี มีสามเผ่าพี่น้อง

แดนทองเกษตรกรรม”

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย